Nutaarsiassat

Media

Nutaarsiassat Kingulliit

Anorimiik nutaarsiassat kingulliit atuakkit.

Anori Future Greenland 2022-mi peqataassaaq
Ulluni 17. aamma 18. maj Nuummi Future Greenland 2022 ingerlanneqassaaq. Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiornikkut...
READ MORE
Anorip nittartagaanut tikilluarit
Anorip nittartagaa piareerpoq, qilanaarpugullu nittartakkakkut malinnaatinnissarnut aammalu nukissiutit...
READ MORE
Scroll to Top