Miljø og klima

Bæredygtighed

Miljø og klima

Verdens miljø og klima er under pres. En del af dette pres, skyldes den måde vi som mennesker lever og bor på. En af de hårdeste belastninger for Jorden, er den energi vi i dag anvender til at opretholde det liv vi lever. Forbrændingen af fossile brændstoffer øger mængden af CO2 i vores fælles atmosfære. Hvad der udledes et sted, påvirker resten af verden. Derfor er vi alle forpligtede til at nedbringe det CO2 aftryk, som vi alle bidrager med. Ved at forandre og forbedre den måde vi frembringer energi på, vil vi kunne ændre den globale klimaudfordring til det bedre. Helt præcist skal vi væk fra carbonbaserede fossile brændstoffer og over på vedvarende energikilder som sol, vind, vand og dette kombineret med energilagring.

Vi skal som mennesker stille krav til dem der leverer vores energi. Vi skal kræve, at den er bæredygtig og vedvarende. Dette vil kræve store omlægninger og omstillinger. Det vil være ganske dyrt at føre ud i livet, men prisen for ikke at gøre det, betaler vi allerede i dag, når vores verden presses af de igangværende klimaforandringer. Hvor længe skal vores klode og vores efterkommere betale den regning?

Vi både kan og skal gøre en positiv forskel. Det er den rejse Anori er på og vi vil gerne have Jer med.

Scroll til toppen