CSR

Bæredygtighed

CSR

For ANORI er CSR en hjørnesten i at drive virksomhed på Grønland. Vi ønsker ikke at være en virksom i Grønland, men en virksomhed med Grønland.

Bæredygtighed og vedvarende energi er det man normalt associerer med grøn energi. ANORI sætter fokus på vedvarende bæredygtighed. Det lyder af det samme, men er meget mere indgribende end som så.

Den grønlandske kultur bygger på bæredygtighed. Lever man ikke i pagt med naturen, så overlever man ikke på sigt. De fleste kender det grønlandske sagn om ”Havets Moder”. Menneskene svinede og forurenede jorden og havet omkring dem. Dette gik ud over ”Havets Moder”, der som straf tilbageholdt havets dyr, indtil menneske fik ryddet op efter dem selv.

På samme måde vil og skal ANORI leve i og med det grønlandske samfund. ANORI er baseret på viden og faglighed.

Derfor vil en stor del af vores CSR-indsats være rettet mod uddannelsesområdet. Børn og unge i Grønland skal også̊ have en reel mulighed for, at stå̊ i den situation, som ANORI står i, i dag. For at kunne uddanne sig, skal rammerne omkring et menneske være i orden. Derfor vil ANORI have fokus på en integreret indsats. Vi vil have fokus på socialområdet og uddannelsesområdet, så børn og unge kan finde glæde i både livet og i at uddanne sig.

Hvad er bæredygtighed reelt værd, hvis vi ikke har nogle at give det videre til?

Reelt betyder dette, at vi grundlæggende har fokus på skolebørn, naturfag, samfundsfag og sprogkundskaber. Desuden på videregående uddannelser med global orientering. Dette skal sikre, at Grønland kan blive aktiv spiller i det internationale erhvervsliv. Dette er succesfuldt gjort på Labrador/New Foundland.

Scroll til toppen